Hindmar 90 år  
   

Jubilaren Lars Hindmar med sin fru Ulla i ett hav av blommor.
Lars firade sin 90-årsdag på Idrottsmuseet vilket gladde oss stort.

Första skönsången och hurraropen utbringades av Idrottsmuseets styrelse.

Det blev flera tillfällen då lungorna fick luftas till Lars ära.


Rolf Ödesjö med sambon, gratulerar


 


 


Örgryteprofilerna Dan Waern och Eric Senorski var några av gratulanterna


 



Många fler foton från firandet kommer snart att finnas i ett album att beskåda på museet

Foto: Erik Lindahl © Idrottsmuseet 2011

Idrottsmuseet | Övre Kaserngården 12 | 415 28 Göteborg | Tel: 031-72 66 180 | www.idrottsmuseet.se