Ingvar Oldsberg  
   

Ingvar Oldsberg var på ett strålande humör då han medverkade på

medlemsmötet den 18 maj 2011 på Idrottsmuseet och Kantinen

Över 200 personer (nytt rekord!) hade en oförglömlig timma när Ingvar berättade om sin karriär, som han gjorde med mycket humor och hjärta.
Ingvar fick sedan stående ovationer, vilket aldrig har hänt på något medlemsmöte tidigare.


Gunnar Larsson tackar Ingvar


I samband med Ingvar Oldsbergs besök hölls årstämman där kassören Jon Lennström informerade om ekonomin


Gunnar Larsson fick för Idrottsmuseets räkning "GAIS-kudden" av Tommy Wahlsten från Sveriges Fotbollshistoriker och Statistikers förening. Kudden har en gång tillhört Gustav Allersten, ordförande i GAIS 1924-56. Tommy delade också ut hedersbevisen, här till höger


Svarte-Filip Johansson, Sven Rydell och Agne Simonsson fick mottaga hedersbeviset för deras plats i "Svensk Fotbolls Hall of Fame".
Barnen Ingemar Johansson, Ewa Rydell-Orrensjö och Kjell Simonsson fick ta emot hedersbevisen


K G Åberg, sekreterare i Idrottsmusei Vänners styrelse, uppvaktades av Gunnar Larsson med anledning av hans 80-årsdag.


Åke Lindegart pratar gamla Ullevi-minnen med Ingvar Oldsberg

Foto: Erik Lindahl © Idrottsmuseet 2011

Idrottsmuseet | Övre Kaserngården 12 | 415 28 Göteborg | Tel: 031-72 66 180 | www.idrottsmuseet.se