Karl-Erik Nilsson 11 april 2012
   

Karl-Erik Nilsson, Svenska Fotbollförbundets nya ordförande gästade Idrottsmuseet, bara två veckor efter han tillträtt sin nya tjänst.

Karl-Erik höll ett mycket uppskattat föredrag för de cirka 140-150 medlemmar som trotsat regn och rusk.

Karl-Erik avslutade med allmän frågestund och kunde lämna intressanta och tillfredsställande svar på åhörarnas frågor.


Gunnar Larsson tackar Karl-Erik Nilsson för att han tog sig tid att
besöka Idrottsmuseet och medlemsträffen.


Den sedvanliga årsstämman hölls och Kassör Jon Lennström gick igenom Idrottsmuseets ekonomi.


Åke Lindegart tackades för att han på sin 80-årsdag lät Idrottsmuseet få ta emot de, i hans namn, pengagåvor som skänktes. Otroliga 25000 kronor skänktes. Alltså ett stort tack till Åke...


... som tackades med stående ovationer från de 150 besökarna.


GP-journalisten Ulf Stenberg tackades för all hjälp och engagemang gentemot Idrottsmuseet under de gångna åren. Ulf gick nyligen i pension men kommer förhoppningsvis att synas både på museet
och i vår årsbok framöver.


Berth hade som vanlig fullt upp på andravåningen.

Foto: Erik Lindahl © Idrottsmuseet 2012

Idrottsmuseet | Övre Kaserngården 12 | 415 28 Göteborg | Tel: 031-72 66 180 | www.idrottsmuseet.se