Tjejträffen 25/1  
   

Maria Brandin höll ett mycket trevligt föredrag om sin idrottskarriär med intressanta och humoristiska historier, också om vad som hänt bakom kulisserna som kanske inte alla kände till.

Tjejträffens föredrag hölls i Hall of Fame-salen. Maria blev invald i Hall of Fame 2006, hennes plats ser ni längst upp till höger på bilden.


Ewa Orrensjö tackar Maria Brandin för att hon ville komma.


Den nyblivna 80-åringen Åke Lindegart, initiativtagaren till Tjejträffen, gratuleras av tjeträffens kommitté, Lena Lomander överräcker blommor till Åke.


Maria Brandins föreläsning var mycket uppskattad bland de 40 kvinnorna i publiken.


Anette Hauska från Arkens Spa avslutade med att berätta om deras verksamhet och lottade ut en spavistelse, här tillsammans med den lyckliga vinnaren.

Foto: Erik Lindahl © Idrottsmuseet 2012Idrottsmuseet | Övre Kaserngården 12 | 415 28 Göteborg | Tel: 031-72 66 180 | www.idrottsmuseet.se