Hall of Fame 2018
 
 


2018 års invalda till Hall of Fame är:

Vi återkommer under våren 2018...

 

Regler för inval:

Man skall vara född inom Göteborgsdistriktet eller ha tävlat minst 5 år för en förening här.

Det skall vara minst 5 år sedan man slutade sin huvudsakliga verksamhet

Man skall ha utfört något för sporten eller varit en stor profil.

Man skall ha haft ett klanderfritt och föredömligt leverne.


 
Idrottsmuseet | Övre Kaserngården 12 | 415 28 Göteborg | Tel: 031-72 66 180 | www.idrottsmuseet.se