Styrelsen Personal
 
   

 

         
      Kristina Engberg
Ordförande
VGIF
 
Vice ordförande
      Hans Elbel
Museiintendent
                   
           
  Lars O Carlsson
(sup) Kulturförv.
  Jan Engstrand
(sup) Korpen
  Joakim Karlsson
(led) Kulturförv.
      Niclas Andersson
                     
             
  Göran Nyberg
(led) VGIF
  Parisa Rezaeivar
(sup) IOFF
  Patrick Thordén
(led) IOFF
      Stefan Tolinsson  
                     
                 
      Anders Manheden
Revisor
  Hans Elbel
Adj. sekr.
         
     
             
 

Styrelsen för Stiftelsen Idrottsmusei Vänner

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål
   att i syfte att befrämja tillkomst och fortbestånd av ett idrottsmuseum i Göteborg, handhava
   vården av befintliga och nytillkommande idrottshistoriska samlingar; samt
   att i övrigt främja det idrottshistoriska intresset i Göteborg och därvid söka samråd med andra
   organisationer med likartat syfte samt följa utvecklingen inom det idrottshistoriska området och
   vidtaga lämpliga åtgärder till befrämjande av idrottsmuseet.


     
  Marknadskommittén       Medlemskommittén          
  Kristina Engberg
Göran Petersson
Anders Rydberg
Erik Nilsson
Christer Dahlin
Lennart Magnusson
Hans Elbel
     

ordf. Lennart Magnusson,
Gunnar Larsson
Torild Berg
Ewa Orrensjö
Cege Berglund
Gunnar Claeson
Stefan Tolinsson
Hans Elbel

         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Idrottsmuseet | Övre Kaserngården 12 | 415 27 Göteborg | Tel: 031-72 66 180 | www.idrottsmuseet.se