Styrelsen Personal
 
 

 

         
  Kristina Engberg
Ordförande
VGIF
  Jan Engstrand
(ord.) Korpen

  Linnea Klingström
(ord.) Kulturförv.

      Hans Elbel
Museiintendent
                   
           
  Elisabet Lann
(ers.) IOFF
  Kent Meijer
(ers.) Korpen
  Göran Nyberg
(ord.) VGIF
      Niclas Andersson
                     
           
  Love Sinnervall
(ers.) Kulturförv.
  Lars Sundling
(ers.) VGIF
  Ewa Widell
(ers.) VGIF
  Niclas Winterqvist
(ord.) IOFF
  Stefan Tolinsson  
                     
             
  Anders Manheden
Revisor
  Anette Svensson
Revisor
  Lennart Hero
Adj.
  Hans Elbel
Adj. sekr.
     
     
             
 

Styrelsen för Stiftelsen Idrottsmusei Vänner

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål
   att i syfte att befrämja tillkomst och fortbestånd av ett idrottsmuseum i Göteborg, handhava
   vården av befintliga och nytillkommande idrottshistoriska samlingar; samt
   att i övrigt främja det idrottshistoriska intresset i Göteborg och därvid söka samråd med andra
   organisationer med likartat syfte samt följa utvecklingen inom det idrottshistoriska området och
   vidtaga lämpliga åtgärder till befrämjande av idrottsmuseet.


     
  Marknadskommittén       Medlemskommittén          
  Kristina Engberg
Göran Petersson
Anders Rydberg
Erik Nilsson
Christer Dahlin
Lennart Magnusson
Hans Elbel
     

ordf. Lennart Magnusson,
Gunnar Larsson
Torild Berg
Ewa Orrensjö
Cege Berglund
Gunnar Claeson
Stefan Tolinsson
Hans Elbel

         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Idrottsmuseet | Övre Kaserngården 12 | 415 27 Göteborg | Tel: 0709-265980 | www.idrottsmuseet.se