Styrelsen Personal
 
 

 

       
  David Lega
Ordförande
  Lars Rifve
Vice ordförande
  Patrick Thordén   Luis Tortosa   Hans Elbel
Museiintendent
                     
           
  Bernt Berntsson   Lars O Carlsson   Mervi Karttunen   Jan Engstrand   Erik Lindahl
Fotografi och arkiv
 
     
             
 

Styrelsen för Stiftelsen Idrottsmusei Vänner

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål
   att i syfte att befrämja tillkomst och fortbestånd av ett idrottsmuseum i Göteborg, handhava
   vården av befintliga och nytillkommande idrottshistoriska samlingar; samt
   att i övrigt främja det idrottshistoriska intresset i Göteborg och därvid söka samråd med andra
   organisationer med likartat syfte samt följa utvecklingen inom det idrottshistoriska området och
   vidtaga lämpliga åtgärder till befrämjande av idrottsmuseet.


     
  Marknadskommittén       Medlemskommittén          
  Mervi Karttunen, ordf.
Göran Petersson
Anders Rydberg
Erik Nilsson
Christer Dahlin
Hans Elbel
      Lars Rifve, ordf.
Gunnar Larsson
Lennart Magnusson
Torild Berg
Ewa Orrensjö
Cege Berglund
Gunnar Claeson
Stefan Tolinsson
Hans Elbel
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Idrottsmuseet | Övre Kaserngården 12 | 415 28 Göteborg | Tel: 031-72 66 180 | www.idrottsmuseet.se