Styrelsen Personal
 
   

 

         
      David Lega
Ordförande
  Lars Rifve
Vice ordförande
      Hans Elbel
Museiintendent
                   
         
  Bernt Berntsson   Lars O Carlsson   Kristina Engberg   Jan Engstrand   Erik Lindahl
Fotografi och arkiv
                     
             
  Mervi Karttunen   Göran Nyberg   Patrick Thordén   Luis Tortosa      
                     
               
  Berne Okdahl
Revisor
  Anders Manheden
Revisor
  Hans Elbel
Adj. sekr.
         
     
             
 

Styrelsen för Stiftelsen Idrottsmusei Vänner

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål
   att i syfte att befrämja tillkomst och fortbestånd av ett idrottsmuseum i Göteborg, handhava
   vården av befintliga och nytillkommande idrottshistoriska samlingar; samt
   att i övrigt främja det idrottshistoriska intresset i Göteborg och därvid söka samråd med andra
   organisationer med likartat syfte samt följa utvecklingen inom det idrottshistoriska området och
   vidtaga lämpliga åtgärder till befrämjande av idrottsmuseet.


     
  Marknadskommittén       Medlemskommittén          
  Mervi Karttunen, ordf.
Göran Petersson
Anders Rydberg
Erik Nilsson
Christer Dahlin
Lennart Magnusson
Kristina Engberg
Hans Elbel
      Lars Rifve, ordf.
Gunnar Larsson
Torild Berg
Ewa Orrensjö
Cege Berglund
Gunnar Claeson
Stefan Tolinsson
Hans Elbel
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Idrottsmuseet | Övre Kaserngården 12 | 415 28 Göteborg | Tel: 031-72 66 180 | www.idrottsmuseet.se