Styrelsen Personal
 
   

 

         
      Lars Rifve
Ordförande
VGIF
  Mervi Karttunen
Vice ordförande
Korpen
      Hans Elbel
Museiintendent
                   
         
  Lars O Carlsson
Kulturförv.
  Kristina Engberg
VGIF
  Jan Engstrand
Korpen
  Joakim Karlsson
Kulturförv.
  Niclas Andersson
                     
             
  Göran Nyberg
VGIF
  Parisa Rezaeivar
IOFF
  Patrick Thordén
IOFF
      Stefan Tolinsson  
                     
               
  Berne Okdahl
Revisor
  Anders Manheden
Revisor
  Hans Elbel
Adj. sekr.
         
     
             
 

Styrelsen för Stiftelsen Idrottsmusei Vänner

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål
   att i syfte att befrämja tillkomst och fortbestånd av ett idrottsmuseum i Göteborg, handhava
   vården av befintliga och nytillkommande idrottshistoriska samlingar; samt
   att i övrigt främja det idrottshistoriska intresset i Göteborg och därvid söka samråd med andra
   organisationer med likartat syfte samt följa utvecklingen inom det idrottshistoriska området och
   vidtaga lämpliga åtgärder till befrämjande av idrottsmuseet.


     
  Marknadskommittén       Medlemskommittén          
  Mervi Karttunen, ordf.
Göran Petersson
Anders Rydberg
Erik Nilsson
Christer Dahlin
Lennart Magnusson
Kristina Engberg
Hans Elbel
      Lars Rifve, ordf.
Gunnar Larsson
Torild Berg
Ewa Orrensjö
Cege Berglund
Gunnar Claeson
Stefan Tolinsson
Hans Elbel
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Idrottsmuseet | Övre Kaserngården 12 | 415 28 Göteborg | Tel: 031-72 66 180 | www.idrottsmuseet.se